Welkom bij Go-Planet Parc

Vanwege het coronavirus werkt Go-Planet Parc met een beperkte capaciteit. Om jouw bezoek veilig te laten verlopen vragen we jouw aandacht voor de geldende maatregelen en richtlijnen. Bij het niet naleven van onderstaande maatregelen kunnen onze medewerkers je de toegang tot een van de locaties binnen het Parc ontzeggen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we op een veilige manier weer leuke activiteiten kunnen ondernemen!


Foto verbonden met tekst rechts

Reserveren verplicht

De locaties binnen het Parc die weer geopend zijn moeten zich aan een maximum aantal bezoekers houden. Vandaar dat u jou bezoek van tevoren soms moet reserveren. Daarvoor kan je bellen met de betreffende locatie of online reserveren op de website van de betreffende locatie.

Foto verbonden met tekst rechts

1,5 meter afstand

Bewaar 1,5 meter afstand tot andere gasten en medewerkers. Bezoek de locaties alleen of met jouw eigen huishouden. Op het Parc zijn 1,5 meter markeringen aangebracht. Dus houd afstand!

Foto verbonden met tekst rechts

Eénrichtingverkeer

Wij hanteren éénrichtingverkeer d.m.v. een vaste looproute. In Go-Planet Parc tref je de juiste looproutes aan.

Foto verbonden met tekst rechts

Goede gezondheid

Blijf thuis als je of iemand in jouw huishouden verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging) of koorts heeft. Hoest en/of nies in jouw elleboog. De medewerkers van de betreffende locatie hebben het recht je toegang te ontzeggen indien je symptomen van verkoudheid of koorts lijkt te hebben.

Foto verbonden met tekst rechts

Was frequent uw handen

Op het park zijn diverse wasstations waar u uw handen kunt wassen en desinfecteren. Wij willen u vragen bij binnenkomst op het Parc en bij binnenkomst van een van de locaties uw handen mininmaal 20 seconden te wassen. Wij nemen als Parc ook extra hygiënemaatregelen, zoals extra schoonmaakrondes.


Activiteiten

Ondanks alle maatregelen is een groot deel van het park inmiddels weer open. Ben je nog op zoek naar een leuke activiteiten?